I Alexandria-Klinikken kan du møde speciallæger, uddannelseslæger, sygeplejerske, bioanalytiker og medicinstuderende.

 

Speciallæge i almen medicin Rikke Bohl Skjelborg, f. 1970

Medicinsk Kandidat, Århus Universitet juni 2007.

Turnus på medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling hhv. Jylland og Sjælland, samt i almen praksis i Grenå.

1 1/2 års vikariat i almen praksis i Grenå.

1 års introduktionsstilling i specialet intern medicin på Medicinsk Endokrinologisk Afdeling på Århus Universitetshospital.

Afdelingslæge KABS Hvidovre og Gentofte (Københavns Amts Behandlingscenter for stofbrugere).

Speciallægeuddannelsen i Region Sjælland.

Speciallæge i almen medicin maj 2018.

Medlem af Lægeforeningen.

Medlem af Praktiserende Lægers Organisation.

Medlem af Dansk Selskab for Almen Medicin.

Praksiskonsulent i Region Hovedstaden på følgende afdelinger:
  -Tværfaglige og monofaglige smerte klinikker hhv Rigshospitalet, Frederiksberg Hospital og Gentofte Hospital. 
  - Klinik for Funktionelle Lidelser, Frederiksberg Hospital
  - Socialmdicinsk Klinik, Frederiksberg Hospital

Bestyrrelsesmedlem PLO-K - Lægelaug, København, Dellaugsformand for Østerbro

 

Speciallæge i psykiatri Finn Zierau

 

Uddannelseslæge Anne Mielke
Har gennemført første del af sin lægeuddannelse som KBU-Læge på ortopædkirurgisk afdeling, Hillerød sygehus. Hun har derfor allerede en bred erfaring inden for skadestuearbejde og bevægeapparatslidelser.

Sygeplejerske Charlotte Elving
11 års erfaring fra Lungemedicinsk afdeling Hillerød. 

Har således stor erfaring og viden indenfor særligt Kronisk Obstruktiv Lungesygdom og Astma.

Holder foredrag om Kronisk Obstruktiv Lungesygdom hos Lungeforeningen.

 

Bioanalytiker Susan Simonsen
30 års praksiserfaring.

 

Sekretærer i klinikken:
Sekretærerne i Alexandria klinikken er altid medicinstuderende og langt i deres studie. Hvorfor de har en vidtrækkende viden om sygdomme og medicin.

Deres primære opgaver er pasning af telefonen, visiterer akutte patienter og giver tider. Herudover ser de patienter med lette symptomer i klinikken og vil altid konferere med lægen.

Herudover fornyer de recepter og giver svar på normale blodprøver og undersøgelser. 

Teamet består aktuelt af:

Karen Lise Neergaard, stud. med.

Juliane Lundgren, stud. med. 

Christiane Estrup, stud. med.